მყიდველსა და კომპანიას შორის ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან მაქსიმუმ 10 სამუშაო დღეში.