თქვენ მიერ გაგზავნილმა მყიდველმა უძრავი ქონება უნდა შეიძინოს გაგზავნიდან 1 თვის ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ მან არ შეიძინა ამ ვადაში ბინა, ხელახლა უნდა გამოაგზავნოთ იმავე მყიდველის მონაცემები.