თუ ერთი და იგივე მყიდველის მონაცემი გააგზავნა რამდენიმე ბროკერმა, უძრავი ქონების გაყიდვის შემთხვევაში საკომისიოს იღებს პირველი გამგზავნი.